Jelen általános szerződési feltételek a Hadnagy Petra egyéni vállalkozó által üzemeltetett Lapetra webáruházban történő vásárlás feltételeit tartalmazzák. A Lapetra webáruház böngészésével és használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Lapetra webáruház használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket.

Üzemeltetői adatok

Név: Hadnagy Petra egyéni vállalkozó „kisadózó”
Székhely: 9400 Sopron, Kanizsai tér 7.
Adószám: 69392973-1-28
Egyéni vállalkozói nyilvántartási szám: 53117461
Szerződés nyelve: magyar
Elérhetőség: info@lapetra.hu
Telefon: +36-20/460-21-45
Bankszámla száma (magyar): 10404058-50526983-82811004

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A webáruház egyedi készítésű ékszereket forgalmaz. Az egyes termékek adatai, jellemzői a legjobb tudás szerint kerülnek feltöltésre.
A weboldal tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. A képek, valamint az írásos anyag felhasználásához az üzemeltető írásbeli hozzájárulása szükséges.
A megjelenített termékek online, a webáruház szoftveren keresztül rendelhetőek meg. A házhozszállítás költségét az árak nem tartalmazzák. A termékek házhozszállítással vehetők át. A vásárlási szerződés Schmaler Petra egyéni vállalkozó, mint Eladó/Szolgáltató és a megrendelő, mint Vevő között jön létre.
A termékek feltüntetett árai forintban értendők, azokat Áfa fizetési kötelezettség nem terheli. Az ár az adott pillanatban érvényes, és csak akkor válik végleges árrá, ha a megrendelő a rendelési folyamat lépéseit szabályosan elvégzi, és a rendelést jóváhagyja. A termék és a szállítási szolgáltatás végleges ára az az ár, amely a jóváhagyáskor a termék megnevezése mellett, majd a rendelésről küldött visszajelző e-mailben is szerepel. A végleges ár csak a felek közös egyetértésével módosítható. Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes szállítási és fizetési kondíciók vonatkoznak.

Szállítási díjak

Sopron területére, előzetes egyeztetést követően, személyesen történő kiszállítás igénye esetén a szállítás ingyenes. Azonban Sopron területén belül is van lehetőség a termék postai úton történő megküldésére.

Szállítási díjak belföldre

Ajánlott csomagként: 1.990 Ft a kiszállítás díja.
Postán maradó: 990 Ft.
Utánvétes kiszállítás további 1.200 Ft-os költséget von maga után. Utánvétes kiszállítás csak Magyarországról érkező rendelés esetén lehetséges.
30.000 Ft feletti megrendelés esetén a kiszállítás díja ingyenes. 30.000 Ft feletti vásárlás esetén utánvétes küldemény esetén a további 1.200 Ft összegű költség sem kerül felszámításra.

Szállítási díjak Európai Uniós országokba

Európai Uniós országokba, ajánlott küldeményként történő szállítás esetén a díj: 2.990 Ft.
30.000 Ft feletti megrendelés esetén a kiszállítás díja ingyenes.
Utánvétes kiszállítás Európai Uniós országokba nem lehetséges.

Csomagjainkat a Magyar Posta Zrt.-n keresztül szállítjuk ki. Sikertelen kézbesítés esetén a postás értesítőt hagy, majd ezt követően újra megkísérli a csomag kiszállítását. Ha a második kézbesítés is sikertelen, a Magyar Posta Zrt. a kirendeltségén 5 napig tartja a csomagot. Ennek elteltét követően a csomag visszaküldésre kerül a feladónak. A visszaérkezett csomagokról telefonon vagy e-mailen keresztül értesítjük a megrendelőt. A megrendelő ismételten kérheti a csomag kiszállíttatását a visszaküldési, illetve az újrapostázási költségek megrendelő általi vállalása mellett.

A számla email-ben érkezik. Kérjük a csomagot kézbesítéskor szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

A Szolgáltató fenntartja a jogot más szállítmányozó igénybe vételére, azonban a visszaigazolt kiszállítási díjaktól csak a vásárló előnyére térhet el.

Regisztráció

Vásárlás kizárólag felhasználói regisztrációval, felhasználó név, jelszó, név, cím, telefonszám megadásával lehetséges. A regisztráció megerősítése szükséges akként, hogy a megrendelő által megadott e-mail címre küldött aktiváló linkre kell kattintani. A megrendelők adatait bizalmasan kezeljük. Regisztrálni csak egyszer szükséges, a regisztrált adatok módosíthatóak. Kérjük, hogy az adatokat pontosan megadni szíveskedjen, hogy a megrendelés lebonyolítása, valamint a kiszállítás zökkenőmentesen történhessen.
A regisztráció természetesen törölhető, ennek felmerülése esetén e-mailben vegye fel a kapcsolatot az üzemeltetővel.

A megrendelés folyamata

1. A termék adatlapján rákattint a „Kosár” gombra, ezt követően a termék kosárba helyezésre kerül, amelynek tartalmát bármikor megtekintheti a jobb felső sarokban található Kosár feliratra kattintva. 2. Járjon el az 1. pontban leírtak szerint minden megvásárolni kívánt termék esetében.
3. Amikor minden megvásárolni kívánt terméket elhelyezett a kosarában, kattintson a jobb felső sarokban található Kosár feliratra, hogy megtekinthesse annak tartalmát. A kosárban a termékeket törölheti, mennyiségüket módosíthatja a sorban megadott beviteli mezőbe való mennyiség megadásával, majd a „Frissítés” gomb megnyomásával.
4. A kosárban található „Tovább” gombra kattintva haladhat előre a megrendelés folyamatában. Amennyiben már regisztrált és belépett felhasználónk egyből a pénztárba, az adatok ellenőrzéséhez kerül, ellenkező esetben a „Belépés” vagy „Regisztráció” gombra kell kattintania.
5. Ezt követően ki kell választania a Fizetés módját. Utánvét, Előre utalás és Bankkártyás fizetés módok közül választhat. A vásárlás folyamatában ezt követően ismét a „Tovább” gomb megnyomásával haladhat előre.
6. A megrendelés leadásának utolsó lépéseként még egyszer ellenőrizheti rendelésének adatait, majd a „Megrendelés leadása” gombra kattintson, mellyel rendelését elküldi nekünk.
Ezen gomb megnyomásával a Vevő ajánlatot tesz, mellyel fizetési kötelezettsége keletkezik, s melyre legkésőbb a megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, termékmegnevezést és darabszámot, azonosítási számot, valamint a Vevő adatait. Amennyiben a visszaigazolás – mely tartalmazza a megrendelés feltételeit – a megrendeléstől számított legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól. A rendelés leadása előtt a Vevőnek van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével. A szerződés nyelve magyar. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt, azaz nem írásban kötött szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosítószáma.

A megrendelt termék feladása utánvétes fizetés esetén a Szolgáltató által küldött visszaigazolástól, PayPal-lal történő fizetés, valamint banki átutalásos fizetés választása esetén az átutalt összegnek az üzemeltető bankszámláján történő jóváírástól számított 7-9 munkanapon belül történik.

A megrendelések feldolgozása legfeljebb 48 órán belül történik meg.
A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására.

A teljesítés lehetetlenülése a szerződést megszünteti. A teljesítés lehetetlenülése esetén a Szolgáltató a Vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az előre kifizetett ellenértéket a tájékoztatást követően, legkésőbb 14 napon belül visszautalja. A visszautalással kapcsolatban Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

A megrendelt termékek hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vevő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte, illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Ugyanakkor fogyasztó és vállalkozás közötti – ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló – szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a kötelezett költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.
Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vevő kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.
Kellékszavatosság helyett a Vevő a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Vevő kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Vevőnek kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.
Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.
A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek hibája esetén az átvételtől számított 1 éven belül jótállási igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben (feltéve, ha e Korm. rendelet értelmében fogyasztónak minősül). A Szolgáltató csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Jótállási igényét a Vevő a kellékszavatosságnál kifejtettek szerint érvényesítheti, azzal a kivétellel, hogy a tartós fogyasztási cikk hibája esetében az átvételtől számított 3 munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket kicseréljük ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza (ha a termék a Szolgáltató raktárában rendelkezésre áll), valamint ezen túli bejelentés esetén törekszünk arra, hogy a kijavítás, illetőleg a kicserélés 15 napon belül sor kerüljön. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok azonban a Vevőt a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül megilletik.
Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével, panaszával forduljon a Szolgáltató munkatársához az info@lapetra.hu címen, illetve a +36-20/460-21-45-ös telefonszámon.

A Vevő a Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testületi eljárását kezdeményezhet. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Elnök: Horváth László

A békéltető testületekről és a lakcím szerint illetékes békéltető testületekről további információ az alábbi linken található:
http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 29.§ (11) bekezdése alapján a Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a (8) bekezdésben rögzített tartalommal, az ott említett határidőn belül válasziratát megküldeni a békéltető testület számára. A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a vállalkozás a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben a vállalkozás székhelye, telephelye vagy fióktelepe nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Ha a Vevő a vásárolt termékkel kapcsolatban panasszal kíván élni, akkor igénybe veheti az online vitarendezési platformot (ODR). A platformon regisztrációt követően küldhető be panasz.
Az online vitarendezési platform az alábbi linken található:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&Ing=HU

Elállás joga

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a Vevő indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A Vevő elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján telefonon (061-235-60-70), e-mailben (info@lapetra.hu), illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat minta felhasználásával is gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül elküldeni a Szolgáltató részére.

A Vevő ezen elállási jogát
a) a terméknek,
b) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,
a Vevő általi átvételének napjától gyakorolhatja.
Ennek a napnak tekinthető az ingyenes házhoz szállítás (Sopron területén) napja, a terméknek postai kézbesítőtől, illetve a postán történő átvételének napja.

A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Elállás esetén a terméket saját költségén küldje vissza a Szolgáltató székhelyére (9400 Sopron, Kanizsai tér 7.), és haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatérítjük a visszaküldött termék(ek) vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket. Szállítási díjat a teljes rendeléstől való elállás esetén térítünk vissza. Elállás esetén a Vevőt kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. Expressz kiszállítás esetén a normál árú házhoz szállítási díjat térítjük vissza. A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a Vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll módunkban visszatéríteni, ha a vásárló a terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe.
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.
A Szolgáltató viszont követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen
• olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak
• romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
• olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
• olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
• lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vásárló a csomagolást felbontotta;
• hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében (az előfizetéses szerződések kivételével)
• a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási / felmondási jogát.