hu de

Jótállással/szavatossággal kapcsolatos gyakorlati tudnivalók

Ékszerek:

1. Jótállásra a ZK.Technik Kft a 10.000,- Ft eladási ár feletti ékszer vásárlás esetén köteles. A jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért gondosan őrizze meg! Kérjük, ellenőrizze a vásárlás napjának feltüntetését és a jótállási jegy szakszerű kitöltését!

2. Jótállási, javítási munkát kizárólag csak érvényes jótállási jegy alapján tudunk elvégezni.

3. A jótállási határidő a vevő részére történő átadás napjával kezdődik.

4. Az óra és ékszer kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a kijavítási időnek azon részével, amely alatt a vásárló az órát, ékszert nem tudta rendeltetésszerűen használni.

5. A vevőnek a jótálláson alapuló igényének érvényesítésével minden esetben a ZK-Technik Kft. szakszervizéhez kell fordulnia. Ellenkező esetben a jótállási kötelezettség megszűnik. A fogyasztó a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni (kárenyhítési kötelezettség).

6. A javítást a megfelelő határidőn belül, a vásárlónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül végezzük. Törekszünk arra, hogy 15 napon belül elvégezzük a javítást.

7. A jótállásra kötelezett szerviz a vásárlói kifogásról jegyzőkönyvet vesz fel, melynek egyik példányát a vásárlónak köteles átadni.

8. Ha a hiba ténye, jellege, illetve a hiba keletkezésének időpontja megállapításához különleges szakértelem szükséges a vásárló a kijelölt minőségvizsgáló szervezetektől szakvéleményt kérhet. A szakvéleményezés lehetővé tétele érdekében a kötelezett fokozott együttműködésre köteles. Ennek keretében köteles a fogyasztó részére (a hiba jellegére és keletkezésének okaira vonatkozó) álláspontjáról haladéktalanul írásbeli nyilatkozatot adni.

9. A jótállási kötelezettség nem áll fenn, ha a forgalmazó bizonyítani tudja, hogy a hiba nem rendeltetésszerű, a használati útmutatóban leírtaktól eltérő, durva használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után keletkezett okból következett be.

10. Kérjük a használati útmutatóban leírtakat saját érdekében betartani szíveskedjék, mert az ettől eltérő használat, kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén az óra kapcsán jótállást nem vállalunk. A ZK-Technik Kft. 10.000,- Ft vételár alatti ékszerek vonatkozásában jótállásra nem kötelezhető, amely azonban a kellékszavatossági, és termékszavatossági kötelezettségünket nem befolyásolja. Az általunk forgalmazott nemesfém ékszerek a törvényben előírt finomsági fokkal, illetve magyar fémjellel rendelkeznek. Csak annak az árunak a reklamációját tudjuk elismerni, melyet rendeltetésszerűen használtak. A nemesfémek, gyöngyök és egyéb ékszerek izzadság, gyógyvíz illetve más kémiai anyagok hatására elszíneződhetnek, ezért kérjük, kerülje ezen anyagokkal való érintkezést. Az elszíneződés nem minősül gyártási hibának. Az ékszer tisztításához használjon arany-, ill. ezüsttisztító folyadékot, valamint száraz, puha törlőkendőt.

Reklamációt az alábbi esetekben nem tudjuk elfogadni:

- Használatból eredő kopás, szokványos elhasználódás, karcolódás, mechanikus károsodás esetén (ródiumozott ékszerekre is vonatkozik)
- Ezüst ékszerek esetében kialakuló feketés-szürkés elszíneződés esetén
- Üreges ékszerek mechanikai hatások következtében bekövetkezett károsodása esetén